XXVII
XXVII "".
    «» (), 96 ., 2016, .


100 000    «» (), 63 ., 2016, .
    «» (), 43 ., 2016, ..
    . (), 22 ., 2016, .
    «Monoklis» (), 42 ., 2016, .« »
 
    «» (), 26 ., 2015, .


« »


      «Sant&Usant» (), 26 ., 2015, .  


« »


    «317-» (-), «-» (), 55 ., 2016, .


« »

    « » (), 52 ., 2015, .    « » (), 47 ., 2016, .

 
« »


    «Ego Media» (), «. » (), 60 ., 2015

 
« , »

    « » (), 44 ., 2015, .


« »
.
    «317-» (-), «-» (), 55 ., 2016, .


 
« »

    «» (), 26 ., 2015, .

« » 
« »

    . (), 27 ., 2015, .

«»

    «Monoklis» (), 42 ., 2016, .


.
    «» (), 96 ., 2016, .

. ..
« »
« »
. , 30 ., 2016,  ,
( )

- «»

« »
«-» (), 26 ., 2016, .
( )

- «»
«»
«» (), 31 ., 2016,
( )

 
« » 

, ,
" ".